EKSTERN GODKJENNING

  • La oppdragsgiver godkjenne timer
  • Fremdriftsrapportering
  • Godkjenne timer av innleid personell