Timeregistrering

Superenkel registrering av alle timer!

Alt på et sted!

 • Fakturerbare timer

  Alle timer teller, vi gjør det enkelt å få alt registrert!

 • Fastpris timer

  Timer registrert gir et godt grunnlag for å regne på neste jobb, alle fasttimer teller!

 • Fraværs timer

  Ansatte registrerer enkelt sitt fravær på samme sted som vanlige timer.

 • Feriedager

  Ferie registreres på samme måte som vanlige timer. Så enkelt at det blir brukt!

 • Oppmøte-tillegg

  Gi ansatte oppmøtetillegg eller gangtid når det er nøvendig

 • Overtid

  Overtid kan registreres på utvalgte prosjekter for utvalgte ansatte