Timearkiv

Timearkivet gir rask tilgang til alle registrerte timer. Her kan du hente ut rapporter for detaljerte timelister med et par tastatrykk!