RESSURSPLANLEGGER

  • Planlegge arbeidstimer og sted
  • Enkelt å omorganisere
  • Meget oversiktlig visning
  • Gruppering av ansatte