PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 2019-01-01

Når du kjøper, og bruker, STOCKIT sine produkter og tjenester, avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av analysen av tjenestene våre. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Vi bruker også cookies på våre nettsider for markedsføring, for at statistikken for besøk skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre nettsider.

PERSONOPPLYSNINGER OG ANSVAR

Behandlingsansvarlig:
STOCKIT AS
Ramdalveien 2
3128 Nøtterøy

E-post: post@stockit.no
Telefon: +47 97707722

Personvernombud:
Bård Kalbakk

E-post: post@stockit.no
Telefon: +47 97707722

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte, kan du dessuten klage til Datatilsynet.

STOCKIT er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og kontakt med kundeservice.

STOCKIT innhenter noen av de følgende personopplysningene for å identifisere og registrere kundeforholdet, kontaktpersoner på kundeforholdet og brukerkontoer i våre systemer:
– Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer, evnt organisajonsnummer.

Samt for å utføre kundeservice på forespørsel. Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret. Det er ikke frivillig å gi fra seg personopplysningene med mindre noe annet fremgår av denne erklæringen, eller av brukergrensesnittet til tjenestene.

Personopplysninger lagres på servere som eies og driftes av STOCKIT, og er lokalisert til Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt.

STOCKIT plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.

Underleverandører:

Make More AS

Make More utvikler og drifter alle løsningene til STOCKIT.

Amazon AWS

Alle Stockit sine digitale tjenester kjøres og lagres hos Amazon AWS sine datasenter i Irland.

Google

STOCKIT bruker analyseverktøy fra Google til å følge opp brukeradferd og trafikk på alle tjenester.

UNDERLEVERANDØRER UTENFOR EU

Underleverandører utenfor EU som ikke tilbyr lagring av data innenfor EU, og har erklært overholdelse av; EU – U.S. Privacy Shield-rammeavtalen, forplikter seg til å underlegge alle personopplysninger fra EU-medlemsland den tilliten rammeavtalene gir, ifølge rammeavtalens gjeldende prinsipper.

Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring kan allikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert bestemmelsene om ansvar for videre overføring.

Google Analytics Privacy-Shield-sertifisering:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du kontakte TRUSTe: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Du kan også, på bestemte betingelser, som nærmere beskrevet på nettstedet til Privacy Shield, fremsette bindende megling når andre prosedyrer for tvisteløsninger er forsøkt.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger hentes inn for at STOCKIT skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som STOCKIT samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår Tjenesteavtale.

Innsyn og retting
Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se dine personopplysninger i våre systemer.

Du kan også kontakte post@stockit.no som besvarer henvendelsen din i løpet av 1 døgn innenfor ordinær kontortid.

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

STOCKIT lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp tjenester, vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Dataportabilitet
Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET

All dataoverføring som skjer over Internett er kryptert. Alle transaksjoner blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom STOCKIT blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at STOCKIT tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

STOCKIT plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og komponenter m.m.

STOCKIT er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

SENSITIVE OG KONFIDENSIELLE PERSONOPPLYSNINGER

Ingen av STOCKIT sine tjenester krever i utgangspunktet at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Unntak kan dog oppstå der vi må innhente opplysninger for å kunne levere produktet som er bestilt.

TREDJEPARTS FUNKSJONALITET OG NETTSIDER

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpolitikken kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Kunden aksepterer at STOCKIT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer varsles på lik linje med vesentlige endringer i Tjenesteavtalen:

STOCKIT plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer varsles på https://www.stockit.no/personvern